lhradok.skVK SKM Liptovsky Hradok

lhradok.sk Profile

lhradok.sk

Title:VK SKM Liptovsky Hradok

Description:Volaejbal Liptovsky Hradok

Keywords:volejbalovy klub, volejbal, liptovsky hradok, hradocky volejbal, volejbalistky

Discover lhradok.sk website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

lhradok.sk Information

Website / Domain: lhradok.sk
Website IP Address: 93.184.77.79
Domain DNS Server: ns1.webhouse.sk,ns2.webhouse.sk

lhradok.sk Rank

Alexa Rank: 14416161
existsite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

lhradok.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,402
Daily Revenue: $23
Monthly Revenue: $690
Yearly Revenue: $8,402
Daily Unique Visitors: 2,118
Monthly Unique Visitors: 63,540
Yearly Unique Visitors: 773,070

lhradok.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
volejbalovy klub 0 0.00%
volejbal 17 1.98%
liptovsky hradok 1 0.23%
hradocky volejbal 0 0.00%
volejbalistky 4 0.75%

lhradok.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Tue, 23 Jan 2018 15:15:27 GMT

lhradok.sk Traffic Sources Chart

lhradok.sk Alexa Rank History Chart

lhradok.sk aleax

lhradok.sk Html To Plain Text

VK SKM Liptovsky Hradok úVOD KONTAKT Mapa stránok Go to ...úVODKONTAKTMapa stránok Go to ...úvodVYBORROZPIS Sú?A?íVYSLEDKY Sú?A?í- Sezóna 2016/2017- Sezóna 2015/2016- Sezóna 2014/2015- Sezóna 2013/2014- Sezóna 2012/2013- Sezóna 2011/2012- Sezóna 2010/2011- Sezóna 2009/2010- Sezóna 2007-2009DRU?STVá- Prípravka- Juniorky- Kadetky- Star?ie ?ia?ky- Mlad?ie ?ia?ky- Súpisky- Tréneri- MIDIMAX- GymnáziumODCHOVANKYNE- Lucia Kaplánová- Paula Zátrochová- Katarína Ková?ová- Katarína Petranová- Paula Kubová- Romana Kri?ková- Dana ?ípková- Petra Bellova- Paula Sásiková- Natália Vrabcová- Katarina Dudová- Monika ?mitalováSVK- Fun ClubHISTóRIA- ?eny v 1. SNL – 1973- Písali o násFOTOGALéRIA- Slovensko – Slovinsko 2016- Pohár primátora mesta 2015- Medzinár. turnaj 2014- Medzinár. turnaj 2013- Zápasy 2012/2013- Medzinár. turnaj 2012- Medzinár. turnaj 2011- Rok 2010- Pohár horného Liptova 2009- Pohár SNP 2009- MSR Kadetky 2008- Slov. pohár-St.?ia?ky 08- P. Bystrica 6.apríl 2008- Turnaje 2007- Taliansko 2007- Pohár SNP 2006- Thasos 2006- Star?ie ?ia?ky 2004- S Vranovom 2004- Pohár SNP 2003- História foto H?adáme talenty Pá?i sa Vám volejbal ? Chceli by ste sa ho nau?i? ? Má? 10 a? 15 rokov alebo sa ti zdá, ?e si príli? vysoká ? Tak sa prí? pozrie? a povedz to aj svojim kamarátkam! Ideálny ?port = VOLEJBAL Viac Medzinárodny volejbal V nede?u dňa 02.11.2014 volejbalová hala ?KM L. Hrádok ?ila medzinárodnym volejbalom. Májové stretnutia diev?at ?KM v Moskve s reprezentáciami kadetiek Ukrajiny a Bieloruska mali pokra?ovanie v Liptovskom Hrádku. Viac V ?PANIELSKU - 1.MIESTO! Od 28.6. do 3.7.2016 sa volejbalistky z VK ?KM L. Hrádok zú?astnili III. ro?níka WORLD YOUTH SPORT EXPERIENCE Viac MAJSTERKY SR MAJSTROVSKY TITUL SR PRE VOLEJBALISTKY L. HRáDKU ! Viac HRáDOCKé JUNIORKY 4. NA MAJSTROVSTVáCH SR Viac Medzinárodny volejbal 2015 V dňoch 22.8. – 23.8.2015 sa u? tradi?ne uskuto?nili medzinárodné volejbalové turnaje mláde?e v Liptovskom Hrádku o Pohár primátora mesta 2015. Viac úvod VYBOR ROZPIS Sú?A?í VYSLEDKY Sú?A?í Sezóna 2016/2017 Sezóna 2015/2016 Sezóna 2014/2015 Sezóna 2013/2014 Sezóna 2012/2013 Sezóna 2011/2012 Sezóna 2010/2011 Sezóna 2009/2010 Sezóna 2007-2009 DRU?STVá Prípravka Juniorky Kadetky Star?ie ?ia?ky Mlad?ie ?ia?ky Súpisky Tréneri MIDIMAX Gymnázium ODCHOVANKYNE Lucia Kaplánová Paula Zátrochová Katarína Ková?ová Katarína Petranová Paula Kubová Romana Kri?ková Dana ?ípková Petra Bellova Paula Sásiková Natália Vrabcová Katarina Dudová Monika ?mitalová SVK Fun Club HISTóRIA ?eny v 1. SNL – 1973 Písali o nás FOTOGALéRIA Slovensko – Slovinsko 2016 Pohár primátora mesta 2015 Medzinár. turnaj 2014 Medzinár. turnaj 2013 Zápasy 2012/2013 Medzinár. turnaj 2012 Medzinár. turnaj 2011 Rok 2010 Pohár horného Liptova 2009 Pohár SNP 2009 MSR Kadetky 2008 Slov. pohár-St.?ia?ky 08 P. Bystrica 6.apríl 2008 Turnaje 2007 Taliansko 2007 Pohár SNP 2006 Thasos 2006 Star?ie ?ia?ky 2004 S Vranovom 2004 Pohár SNP 2003 História foto MAJSTROVSKé ZáPASY Facebook Príprava kadetiek dru?stiev Sniny a L. Hrádku. Posted in Nezaradené on 22. marca 2017 Dňa 17. marca 2017 odohrali kadetky L. Hrádku prípravné sety proti dru?stvu kadetiek MVK Snina. Dru?stvo kadetiek Sniny zvolilo víkendové sústredenie v regióne Liptova, nako?ko podobne ako kadetky z L. Hrádku chcú zabojova? o Majstrovstvá Slovenska 2016/2017. Odohraté sety v priate?skej atmosfére dali trénerom mo?nos? vyskú?a? hrá?ky ale aj dostali odpovede ako ?alej s prípravou. Zdroj. VK ?KM LH Viac Volejbalovy záver sezóny v Ke?marku o?ami odchovankyne L. Hrádku Posted in Nezaradené on 28. februára 2017 E?te tri zápasy ?akajú dru?stvá volejbalovej extraligy v jej druhej ?asti, aby potom pri?iel jej vrchol, zápasy play-off. Vyhodou ke?marského dru?stva m??e by? to, ?e u? vie z akého miesta do play-off vkro?í a aj to, ?e u? je takmer isté, kto bude jeho súperom vo ?tvr?finále. Ako túto ?as? volejbalovej sezóny vnímajú hrá?ky? Toto bol hlavny motív, pre?o som oslovil dve hrá?ky z ke?marského kádra, a zistil ?o-to z ich poh?adu na blí?iaci sa vrchol sezóny. Jednou z nich je mladá sme?iarka, Paula Zátrochová. Cely ?lánok si pre?ítaj tu: http://www.kezmarskysport... Viac 2% z va?ich daní pre ?portovy klub mesta Liptovsky Hrádok za rok 2016 Posted in Nezaradené on 11. februára 2017 Milí ?portoví priatelia, obraciame sa na vás a ?udí z vá?ho blízkeho okolia, rodinnych príslu?níkov, známych a priate?ov, ktorí sú priaznivo naklonení ?portu a telesnej vychove detí a mláde?e v na?om meste, so ?iados?ou o podporu ?portového klubu mesta Liptovsky Hrádok, konkrétne o venovanie 2% z dane za obdobie roku 2016. ?portovy klub mesta Liptovsky Hrádok je dobrovo?né zdru?enie fyzickych os?b, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú ?innosti v oblasti futbalu, volejbalu, turistiky, ?achu, RTV? a biliardu, ktoré propagujú mesto Liptovsky Hrádok. Hoci hlavnym zdrojom financovania ?portového klubu sú príspevky od sponzorov, vá? príspevok v... Viac Star?ie ?ia?ky na príprave v Po?sku. Posted in Nezaradené on 29. decembra 2016 Star?ie ?ia?ky ?KM Liptovsky Hrádok v rámci prípravy na jarnú ?as? absolvovali dňa 28.12.2016 volejbalovy turnaj v Po?sku. Turnaj organizoval SANDECJA Novy Sad – ?Memoria? Adama Cio?kosza” pre 12 dru?stiev. Diev?atá ?KM L. Hrádok odohrali kvalitné zápasy a v kone?nom hodnotení skon?ili na 5. mieste. Postup medzi finálovú trojicu im usiel v pokazenom, u? pomaly vyhratom sete a v tajbrejku. Turnaj mal pre hrá?ky prípravny charakter, mo?nos? zahra? si dostali aj mlad?ie hrá?ky resp. hrá?ky, ktoré odohrajú menej v sú?a?nych zápasoch. Dru?stvo ?KM L. Hrádok bolo jediné zo Slovenska a svojou hrou zaujalo trénerov z Po?ska, nasledne pri?li ponuky po?skych klubov na spoluprácu. V?etky získané skúsenosti a poznatky by mali diev?atá a trénerov posunú? k postupu po jarnej ?asti na Majstrovstvá SR vo svojej kategórii. Po?akovanie za mo?nos? zú?astni? sa na kvalitnom turnaji v zahrani?í patrí sponzorom a rodi?om diev?at –?akujeme ! Viac Posted in Nezaradené on 21. decembra 2016 Viac Najmlad?ie volejbalistky L. Hrádku proti B. Bystrici Posted in Nezaradené on 28. novembra 2016 Dňa 26.11.2016 odohrali dru?stvá ?KM L. Hrádok – mlad?ie ?ia?ky A a mlad?ie ?ia?ky B v 3-kovom volejbale odvetné zápasy proti Banskej Bystrici. Dru?stvo LH A vyhralo svoje zápasy a dru?stvo LH B, diev?atá ro?níkov narodenia 2006 – 2008, nesta?ili na svoje star?ie súperky z B. Bystrice. Po zápasoch diev?atá po?akovali svojím najbli??ím, ktorí ich pri?li v hojnom po?te povzbudi? a te?ili sa u? na ?al?ie svoje sú?a?né zápasy. Dr?íme palce ! Viac Juniorky v novych dresoch proti Púchovu uspeli len v jednom zápase. Posted in Nezaradené on 8. novembra 2016 Zdroj. VK ?KM LH Viac Najmlad?ie volejbalistky L. Hrádku odohrali svoje prvé zápasy Posted in Nezaradené on 31. októbra 2016 Viac Slovensko – Slovinsko 2016 Posted in Nezaradené on 12. septembra 2016 Pre kompletnú fotogalériu, klikni na “viac” Viac Posted in Nezaradené on 10. septembra 2016 Cely ?lánok nájde? tu: http://www.svf.sk/sk/archiv-sprav/detail-spravy/_v-ociach...

lhradok.sk Similar Website

Domain WebSite Title
mikulas.sk Liptovsky Mikulá?
skm-aufbruch.org SKM-Aufbruch - Eine SKM Seite
tatralandia-aquapark.cz Aquapark Tatralandia - Liptovsky Mikulá?
liptovskyjan.sk Liptovsky Ján - Liptov
vk.com Welcome! | VK
vkconcerts.be VK concerts |
youcanbid.ca VK Auctions
aravindavk.in Aravinda VK
vkranch.com VK Ranch
vkbridalcouture.com VK Home
skmprod.com Homepage - SKM Products
skm.ch Aktuell - Segelklub Meggen SKM
ubytovaniemartha.sk Ubytovanie v súkromí , Liptovsky Ján
skm.gov.my Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) - Utama
skm.to SKM | Automatic knives, switchblade knives
skmtradelink.com SKM Trade Link Pte Ltd
dfg-vk-darmstadt.de DFG-VK Darmstadt - Startseite
vkmodelle.de VK-Modelle Shop